O nás

rikastr-o-nás

Rikastr.cz

rikastr-o-nasFirma Rikastr.cz vznikla za účelem provádět rizikové kácení stromů, které bylo časem doplněno i o obecné práce ve výškách. Do našeho týmu patří vyškolení zaměstnanci, kteří mají s rizikovým kácením dlouholeté zkušenosti a jsou schopni provádět i složité kácení. Při složitém kácení často hrozí riziko pádu stromu na elektrické vedení, nebo na Vaše obydlí, které chcete ochránit před pádem stromu. Naším cílem je nejprve zhodnotit všechna rizika a po úvodní konzultaci zvolit správný postup rizikového kácení stromů.

Záruka kvality

rikastr-certifikaty
Významnou stránkou Rikastr.cz je důraz na kvalitu provádění služeb ať už rizikového kácení stromů nebo práce ve výškách. Naší snahou je se stále vzdělávat, abychom dokázali vždy provést práci tak aby byl zákazník spokojen.

Příčiny rizikového kácení

  • Strom se nachází v blízkosti obydlí a hrozí riziko pádu a poničení budovy nebo jiné zástavby
  • Napadení stromu parazitem
  • Nahnutý strom mimo místo, kam by bylo bezpeční strom pokácet
  • V blízkosti stromu vede elektrické vedení

Postup rizikového kácení

rikastr-kaceni-brizaV případech, kdy nelze strom pokácet klasickým způsobem rovnou na zem volíme metodu kácení po částech, které je často označováno právě jako rizikové kácení stromů. Stromolezec nainstaluje pomocí stromolezeckých metod lano, aby se mohl bezpečně pohybovat ve výškách se zavěšenou motorovou pilou a dalšími pomůcky na pokácení stromu. Stromolezec poté postupuje od vršku směrem dolů a postupně kácí jednotlivé části stromu. V případě, že se pod stromem nachází dostatečné množství prostoru, může odřezané větve a části stromů volně házet na zem. V opačném případě, kdy se pod káceným stromem nachází překážka, kterou je potřeba ochránit před káceným stromem je třeba použít speciálních technik. V těchto případech kácení používáme lana, kladky a speciální mechanismy pro bezpečné spouštění odřezaných větví a částí stromů. V obou případech postupně odřezáváme části stromu, až nám zbyde kus, který lze bezpečně pokácet přímo na zem.

Dostupnost kácení

Dostupnost rizikového kácení stromů je velice široká. Rizikové kácení stromů provádíme především v Sázavě, Benešově a okolí, kácení a výškové práce v Praze a Středních Čechách. V případě zájmu není problém rizikově pokácet strom nebo zajistit výškové práce i po rozloze celé české republiky.

Dbáme na bezpečnost

Bezpečnost při rizikovém kácení stromů je pro nás na prvním místě. Vždy naší práci přizpůsobujeme okolnostem, které jsou s kácením stromů, arboristikou a výškovými pracemi spojené. Rizikové kácení stromů patří mezi nejrizikovější činnosti výškových pracovníků. Pracovník se pohybuje v koruně stromu s manipuluje s motorovou pilou. Při rizikovým kácení stromů manipuluje vyškolený pracovník i s několika set kilovýmu břemeny, které je třeba dopravit bezpečně na zem. Z těchto důvodů je výškový pracovník vybaven špičkovým vybaveným a oblečením.

Vybavení

Při kácení stromů používáme pouze kvalitní a značkové vybavení, které nám zaručuje bezpečnost při kácení. Právě dobré vybavení na rizikové kácení a ostražitost při kácení zaručuje úspěšné pokácení stromu, tak aby byl zákazník spokojen.

Certifikace