Odklízení sněhu ze střech

rikastr-arboristika

Odklízení sněhu ze střech

rikastr-arboristikaV zimních období, dochází k vrstvení padajícího sněhu na střechách domů. Velká vrstva sněhu může způsobovat nebezpečí v podobě sesouvajích se lavin sněhu, které mohou ohrozit například procházející kolemjdoucí. Vysoká vrstva sněhu na střeše výškových budov nebo vrstva sněhu na rodinných domech může rovněž způsobit propadnutí určitých míst střechy. Nebezpečí lze předejích právě odklízením sněhu ze střech. Odklízení sněhu si v určitých místech dokáží vlastníci nemovitosti provést svépomocí. Na obtížně dostupné místa je však zapotřebí proškolené pracovníky, kteří se pomocí lana dokáží dostat i na obtížné místa a sníh bezpečně ze střechy odklidit.

Nabízíme odklízení sněhu a další služby v Benešově, Kutné Hoře, Praze a blízského okolí.

Další služby spojené se sněhem na střeše

  • bezpečné sundávání rampouchů
  • odklízení sněhu ze střech nákupních center
  • kompletní servis uklidu sěhu a odstranění rampouchů z rodinných domů
  • odsekávání ledu na výškových budovách
  • odstranění sněhu na obtížně dostupných místech
  • odsekávání ledu z ohrožených míst
  • čištění zamrzlých míst

Výškové práce – odstranění sněhu a ledu Praha, Benešov

Zima 2017 opět naznačuje, že střechy jsou zatíženy vysokou vrstvou sněhu, která se při vysokých mrazech drží na svém místě. Problém nastává při změně klimatických podmínek, kdy se celá vrstva sněhu může sesunout po střeše. Rovněž ale množství vody nejsou schopni okapové systémy odvádět a může docházet k vysokým škodám na majetku.

Pokud máte zájem o bezpečí Vašeho domu nebo výškové budovy a nechcete aby vrstva sněhu na střeše způsobila nějaké nebezpečí nebo finanční škody na mejtku,  kontaktujte nás, rádi s Vámi vše zkonzultujeme.

ZADAT POPTÁVKU