Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů a výškové práce jsou dvě základní činnosti, kterými se zabývá RIKASTR.cz. Pokud se bavíme o rizikovém kácení stromů, jedná se o stromy, které nelze jednorázově pokácet na zem. Každý takový strom se liší polohou, typem rozvětvení a rizikem, které jeho pád může způsobit. Snažíme se tedy o individální přístup a nalezení vždy nejvhodnějšího způsobu rizikového kácení. V každém konkrétním případě, je nutné brát v potaz mnoho proměnných faktorů, které je nutné správně vyhodnotit. Jde především o statické poměry káceného stromu, rizika, která představuje okolí stromu a správné používání odpovídajícího prostředků pro spouštění.

Příčiny rizikového kácení

  • Strom se nachází v blízkosti obydlí a hrozí riziko pádu a poničení budovy nebo jiné zástavby
  • Napadení stromu parazitem
  • Nahnutý strom mimo místo, kam by bylo bezpeční strom pokácet
  • V blízkosti stromu vede elektrické vedení
  • Nebezpečný strom

Postup rizikového kácení

rizikove_kacveni2V případech, kdy nelze strom pokácet klasickým způsobem rovnou na zem volíme meotud kácení po částech, které je často označováno právě jako rizikové kácení stromů. Stromolezec nainstaluje pomocí stromolezeckých metod lano, aby se mohl bezpečně pohybovat ve výškách se zavěšenou motorovou pilou a dalšími pomůcky na pokácení stromu. Stromolezec poté postupuje od vršku směrem dolů a postupně kácí jednotlivé části stromu. V případě, že se pod stromem nachází dostatečné množství prostoru, může odřezané větve a části stromů volně házet na zem. V opačném případě, kdy se pod káceným stromem nechází překážka, kterou je potřeba ochránit před káceným stromem je třeba použít speciálních technik. V těchto případech kácení používáme lana, kladky a speciální mechanismy pro bezpečné spouštění odřezaných větví a částí stromů. V obou případech postupně odřezáváme části stromu, až nám zbyde kus, který lze bezpečně pokácet přímo na zem.

Kácení stromů u paty

V případě že strom není ohrožen a lze jednorázově pokácet na zem, nabíme o tzv kácení stromu u paty. Toto kácení je o poznání jednodušší a není zapotřebí využívat stromolezeckých technik. Cena kácení stromů u paty se pak odvíjí od několika paramterů poptávaného stromu:

  • průměr kmenu stromu od kterého se volí typ lišty motorové pily
  • tvrdost dřeva – jestli se jedná o tvrdé nebo měkké dřevo

Dostupnost rizikového kácení

Dostupnost rizikového kácení stromů zajišťujeme především ve Středních Čechách se zaměřením na okolí Benešova a okolí Prahy. V případě zájmu nás stačí bezplatně kontaktovat nebo poslat poptávkový formulář, kde jednoduše vyplníte Váš požadavek a náš pracovník se Vám poté ozve ohledně dalšího postupu pro daný zájem o rizikové kácení stromů.