Rizikové kácení stromů

káceníRizikové kácení stromů a výškové práce jsou hlavní činnosti, kterým se věnuje RIKASTR.cz. Pokud se bavíme o rizikovém kácení stromů, jedná se o stromy, které nelze jednorázově pokácet na zem. Každý takový strom se liší polohou, typem rozvětvení a rizikem, které jeho pád může způsobit. Snažíme se o individuální přístup a nalezení vždy nejvhodnějšího způsobu rizikového kácení. V každém konkrétním případě, je nutné brát v potaz mnoho proměnných faktorů, které je nutné správně vyhodnotit. Jde především o statické poměry káceného stromu, rizika, která představuje okolí stromu a správné používání prostředků pro spouštění.

Příčiny rizikového kácení

 • Strom se nachází v blízkosti obydlí a hrozí riziko pádu a poničení budovy a  jiné zástavby
 • Napadení stromu parazitem
 • Nahnutý strom mimo místo, kam by bylo bezpeční strom pokácet
 • V blízkosti stromu vede elektrické vedení

Jak se objednat?

poptavka_kaceni

Máte zájem o jednu z našich služeb. Princip objednání služby je jednoduchý.

1. Zavolejte na telefonní číslo +420 728 722 853.
2. Domluvte si termín konzultace kácení  a přímo termín provedení služby.
3. Naše firma přijede a vše provede tak, abyste byli spokojeni.

Postup rizikového kácení

kácení-sázavaV případech, kdy nelze strom pokácet klasickým způsobem rovnou na zem volíme metod kácení po částech, které je často označováno právě jako rizikové kácení stromů. Stromolezec nainstaluje pomocí stromolezeckých metod lano, aby se mohl bezpečně pohybovat ve výškách se zavěšenou motorovou pilou a dalšími pomůcky na pokácení stromu. Stromolezec poté postupuje od vršku směrem dolů a postupně kácí jednotlivé části stromu. V případě, že se pod stromem nachází dostatečné množství prostoru, může odřezané větve a části stromů volně házet na zem. V opačném případě, kdy se pod káceným stromem nachází překážka, kterou je potřeba ochránit před káceným stromem je třeba použít speciálních technik. V těchto případech kácení používáme lana, kladky a speciální mechanismy pro bezpečné spouštění odřezaných větví a částí stromů. V obou případech postupně odřezáváme části stromu, až nám zustane kus, který lze bezpečně pokácet přímo na zem.

Výškové práce

Zajistíme veškeré práce ve výškách – možnost čištění okapu na nedostupných místech, mytí oken na výškových budovách a činnosti na obtížně dostupných místech.

Výškové práce jsou souhrnné označení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Výškové práce jsou definovány jako práce a pohyb pracovníka na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky, do hloubky, propadnutím, sesutím, nad vodní hladinou či jinou látkou, kde při pádu do ní hrozí nebezpečí utopení, udušení, poleptání nebo akutní otrava. Pod pojmem výškové práce jsou nejznámější systémy lanového přístupu, tedy s využitím lezeckých technik, které se dělí do několika kategorií:

 • Horolezecká technika
 • Speleologická technika
 • Speciální technika průmyslového lezectví
 • Stromolezecká technika

Práce s využitím lanových technik jsou mnohdy cenově výhodnější a časově méně nákladné nežli stavba pomocí lešení. V případě výškových prací pomocí lanové techniky odpadají výdaje za transport lešení na pracoviště, časové prodlevy potřebné na montáž a demontáž lešení, povinnost vytvoření předávacího protokolu před uvedením postaveného lešení do provozu.

Dostupnost kácení

rizikové-kácení-střední-čechyDostupnost rizikového kácení stromů je velice široká. Rizikové kácení stromů provádíme především v Sázavě a okolí, kácení a výškové práce v Praze a Středních Čechách. Místem odkud k Vám vyjíždíme  k rizikovému kácení a provádění výškových prací je právě Sázava. Sázavu naleznete na řece Sázavě, přibližně 35km od krajského města Benešov. Soustředíme se na kácení v oblasti Benešova, Kolína, Kutné Hory, Říčany, Kolín, Týnec nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Vlašim, Votice ale jsme schopni provádět rizikové kácení, výškové práce také v Praze a dalších městech. Při větších zakázkách k Vám pak rádí zajedeme v podstatě po celé republice. Stačí, když pošlete poptávku (zadat poptávku) a my se pokusíme Vám nabídnout veškeré informace, které budete potřebovat.

Dbáme na bezpečnost

Bezpečnost rizikového kácení stromů je pro nás na prvním místě. Vždy naší práci přizpůsobujeme okolnestem, které jsou s kácením stromů, arboristikou a výškovými pracemi spojené. Rizikové kácení stromů patří mezi nejrizikovější činnosti výškových pracovníků. Pracovník se pohybuje v koruně stromu s manipuluje s motorovou pilou. Při rizikovým kácení stromů manipuluje vyškolený pracovník i s několika set kilovýmu břemeny, které je třeba dopravit bezpečně na zem. Z těchto důvodů je výškový pracovník vybaven špičkovým vybaveným a oblečením.

Vybavení pracovníků

Pro rizikové kácení stromů používáme pouze kvalitní a značkové vybavení, které nám zaručuje bezpečnost kácení. Právě dobré vybavení na rizikové kácení a ostražitost v průběhu kácení zaručuje úspěšné pokácení stromu, tak aby byl zákazník spokojen.
Záruka kvality rizikového kácení

Významnou stránkou Rikastr.cz je důraz na kvalitu provádění služeb ať už rizikového kácení stromů či práce ve výškách. Naší snahou je stále se vzdělávat, abychom dokázali vždy provést práci tak aby byl zákazník spokojen.

 • Základy péče o dřeviny rostoucí mimo les / Mendelova universita v Brně
 • Řez stromů / Mendelova universita v Brně
 • Stromolezecké školení / Poniklá / Jizerské hory
 • Odborná způsobilost pro periodické prohlídky prostředků proti pádu z výšky / Singing Rock / Polygon
 • Postupné kácení a záchrana zraněného ze stromu / Work safety

Spouštění větví pomocí lan

stromolezecJako i v ostatních kategoriích, které patří k rizikovému kácení stromů, tak i spouštění větví pomocí lan se liší podle typu kácení. Vždy závisí na typu, druhu stromu, velikosti stromu, nebo také na poloze a místu kde k rizikovému kácení dochází. Fotogalerie z jednotlivých kácení stromů najdete rovněž v horní záložce menu. Podle typu spouštění a sytému jakým ke spuštění větví při kácení dochází rozlišujeme:
– spouštění na jednom laně
– odřezávání větví po částech

Pokud při rizikovém kácení dochází ke spouštění těžkých kusů, je výhodnější a také bezpečnější použít spouštěcí buben. Jedná se o válec, který má větší průměr než spouštěcí kotva. Pomocí stahovacích popruhů se připne přímo ke kmeni. Při spouštění dřevní hmoty dochází díky tření k přeměně energie na teplo. Je nutné si během kácení uvědomit, že vzniklé teplot při spouštění může poškodit použité lano. Z tohoto důvodu jsou některé bubny doplněny o chladící systém, který rozvádí vzniklé teplot a eliminuje případné riziko.

/ RIKASTR.cz / Lukáš Konopiský / +420 728 722 853